Execute("SELECT pd.sector, pd.file FROM od_page p, od_page_data pd WHERE p.id = pd.page AND p.id = '$pg'") or die($infosystem->ErrorMsg()); while(!$strana->EOF) { $sec[$strana->Fields("sector")] = $strana->Fields("file"); $strana->MoveNext(); } dnevnik($pg, "-"); $topbanner = $infosystem->Execute("SELECT * FROM od_banner WHERE active = 1 AND top = 1"); $ukupnoTopBanera = $topbanner->RecordCount() - 1; $preloadString = ""; while(!$topbanner->EOF) { $preloadString .= "'ads/750/banner".$topbanner->Fields("id").".".$topbanner->Fields("file")."', "; $topbanner->MoveNext(); } $preloadString = substr($preloadString, 0, -2); ?> Oppdrag dot no - Når du skal ha noe utført printJavascript(); ?>